Ответы на КРОССВОРД в № 2 (02)

 По горизонтали: 5. Клинтон. 6. Коровин. 10. Интерес. 11. Сахара. 12. Утрата. 16. Гривенник. 18. Ампир. 19. Месса. 20. Мольба. 21. Огурец. 24. Леший. 26. Фасон. 27. Гильотина. 30. Шедевр. 33. Забава. 34. Халифат. 35. Причина. 36. Товарищ.

 

По вертикали: 1. Гитару. 2. Боинг. 3. Роден. 4. Кварта. 7. Алабама. 8. Рефрен. 9. Витебск. 13. Тромбоцит. 14. Филигрань. 15. Синоним. 17. Меценат. 22. Фермент. 23. Договор. 25. Боярин. 28. Авария. 29. Натура. 31. Парни. 32. Затор.